5 nejčastějších chyb při zateplení šikmé střechy: vyhněte se jim

Přes střechu uniká až 25% tepla z domácnosti, proto se vyplatí zaměřit na detaily, které jí mohou ubrat body nebo ji poškodit.

  1. Příliš malá tloušťka izolace

Na tloušťce tepelné izolace se šetřit nevyplatí, slabá izolace nezajistí domácnost do budoucna proti výkyvům cen energií a přitom stojí téměř tolik, jako pořádné zateplení. Nejvíce stojí realizace, nikoli izolant. Zateplení šikmé střechy jen mezi krokvemi už dávno nestačí, jelikož krokve mají tloušťku maximálně 18 cm. Dnešní tepelnětechnické normy vyžadují tloušťku tepelné izolace nejméně 30 cm, je tedy zapotřebí i druhá vrstva, pod krokvemi. Jelikož dřevo má v porovnání s minerální vlnou vyšší tepelnou vodivost, překrytím krokví zabráníte nejen vzniku tepelných mostů na trámech, kde by se mohla srážet vlhkost a růst plísně, ale vybudujete i lepší ochranu proti horku. Zkušení mistři střechaři nedoporučují používat na šikmé střechy izolace z PUR pěny, při neodborném stříkání nedokážou dodržet stejné vlastnosti na celé ploše a vrstva často rychle degraduje. Nyní navíc můžete obdržet ekologickou minerální vlnu UNIFIT v uceleném řešení Střecha Komfort spolu s důležitými komponenty pro zateplení střechy – kvalitní parozábranou, lepicí páskou a tmelem. Může být u vás do měsíce, s dopravou od výrobce přímo na stavbu. Pokud se potřebujete poradit, můžete využít bezplatné služby online osobního poradce v novém konceptu Home by Knauf Insulation, který vás provede celým procesem od výběru řešení zateplení, přes poradenství o detailech až po dodání.

  1. Slabé tepelněizolační vlastnosti

Aby střecha co nejdéle odolávala zimě i horku, je třeba vybrat produkty z minerální vlny s co nejnižším součinitelem tepelné vodivosti. Zkušení střechaři doporučují hodnoty lambdy při izolaci šikmých střech od 0,035 W/m.K nižší, protože čím je tato hodnota nižší, tím lépe materiál izoluje a drží mezi krokvemi bez potřeby podvazování. Při vysokých teplotách oceníte také materiály, jako jsou výrobky z ekologické minerální vlny UNIFIT s Ecose Technology, tedy s pojivem bez formaldehydu a fenolů, které neuvolňují do interiéru žádné škodlivé látky.

  1. Nesprávné fólie

Fólie v šikmé střeše nejsou na ozdobu ani „pro jistotu“. Plní ve střešní konstrukci důležité úkoly. Ze strany interiéru musí tepelnou izolaci ochraňovat parozábrana, která brání pronikání vzdušné vlhkosti. Pokud je nekvalitní nebo nesprávně instalovaná, ve střeše se nashromáždí vlhkost, která způsobuje nejen vznik plísní v zimě, ale významně poškozuje zabudované dřevěné konstrukce po celý rok. Stavaři by se měli vyvarovat nahrazování doporučených parozábran levnými stavebními fóliemi. Takové materiály nenávratně poškodí střechu. Když se zamýšlíte, zda dáte za m2 folie 50 centů nebo 1 euro, měli byste si uvědomit, že na rodinném domě s plochou střechy 200 m2, zaplatíte 200 eur. Ale když začnou kvůli zkondenzované vlhkosti hnít konstrukce, následná oprava, vystěhování bytu, demontáž sádrokartonu a rekonstrukce – to jsou tisíce eur. Chcete-li se tomuto scénáři vyhnout, součástí balíku Střecha Komfort je také vysoce účinná parozábranová fólie Homeseal LDS 40, testovaná pro účinný vzduchotěsný systém tohoto řešení.

Manual worker’s equipment at construction site without people.
  1. Narušená vzduchotěsnost střechy

Když se na vnitřní straně šikmé střechy trvale usazuje vlhkost, je jen otázkou času, kdy se tato porucha projeví i vizuálně. Většinou je to znak, že vlhkost pronikla také do vnitřní konstrukce střechy. Dokonalý parotěsný systém musí dobře držet pohromadě a být souvisle napojen na okolní konstrukce. Parozábranové fólie musí těsně a trvale přilnout ke stěně, velmi citlivými místy jsou rohy, přechody a opracované hrany jednotlivých stavebních prvků střechy. Toto vše by měly zajistit kvalitní pásky a tmely, které by navíc neměly uvolňovat do interiéru výpary rozpouštědla ani zápach.