Chcete požádat o zvýšení penze? Co musíte udělat, abyste ji dostali

Je-li starobní nebo předčasný důchodce po přiznání nároku na důchod i jen jeden den důchodově pojištěný, má právo na zvýšení důchodu.

Povinně důchodově pojištění jsou všichni lidé pracující na smlouvu nebo na dohodu, pokud si neuplatní odvodovou výjimku, a živnostníci, jejichž loňský příjem překročil 12násobek minimálního vyměřovacího základu.
Žádost o zvýšení penze lze podat až po zániku důchodového pojištění, tedy když člověk přestane pracovat. Pokud by měl někdo dvě nebo více důchodových pojištění současně, může podat žádost, až když mu zaniknou všechna pojištění. Požádat o přepočítání důchodu lze i při změně zaměstnavatele (pokud zároveň nemá i jiné důchodové pojištění, které nadále trvá). Tehdy původní důchodové pojištění zanikne a bez ohledu na to, že od následujícího dne vznikne nové pojištění, má penzista nárok na zvýšení důchodu. To platí za předpokladu, že pobíratel starobního důchodu neměl v kalendářním roce starobní důchod již jednou po ukončení zaměstnání zvýšený.

Thoughtful elderly man sitting alone at home with his walking cane


Neformální žádost o zvýšení důchodu musí obsahovat identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu), o co se žádá a odkdy (od následujícího dne po ukončení povinného důchodového pojištění). Musí být vlastnoručně podepsána a je třeba ji poslat na adresu Ústředí Sociální pojišťovny, 29. srpna 8, 813 63 Bratislava nebo ji lze osobně přinést do kterékoli pobočky Sociální pojišťovny či do podatelny Ústředí Sociální pojišťovny. K žádosti se nepřikládají žádné doklady.