Telefonování v autě vás od srpna vyjde draze.

Parlament schválil změny v zákoně o silničním provozu, který od srpna, mimo jiné, výrazně postihuje telefonování během jízdy a bude to považovat za závažné porušení pravidel. Za telefonování zaplatí řidič na místě 150 eur, ve správním řízení až 300 eur.

Telefonování

Zároveň bude možné za tento přestupek uložit zákaz činnosti a porušení se bude počítat mezi tři závažné přestupky po dobu 12 měsíců.

Nepozornost a rozptylování se za volantem patří v posledních letech mezi nejčastější příčiny dopravních nehod a to dokonce i smrtelných. Podle statistiky Policejního sboru SR za loňský rok tvoří nehody způsobené porušením povinností řidiče (nevěnování se řízení, telefonování apod.) až 47 % všech nehod.

Mixed race woman with protective face mask travel by taxi. Businesswoman traveling by taxi during COVID-19 pandemic.

V případě těch smrtelných je nepozornost za volantem rovněž na 1. místě a tvoří až za 29 % všech nehod se smrtelnými následky, loni jejich počet dokonce stoupl. Následuje nedovolená rychlost (27 %) a nesprávný způsob jízdy (13 %).

Jedná se o právo: Registrace, přihlášení, odhlášení, přepis motorového vozidla. S Janou Alušíkovou (advokátní kancelář MPH) – odvysíláno 20. 5. 2022.
Alarmující jsou i zjištění z jiných evropských zemí, která říkají, že řidiči si riziko telefonování za volantem uvědomují, přesto se používání mobilů v autě nevzdávají. Průzkum expertní organizace DEKRA ukázal, že v Německu občas používá svůj mobil za volantem až 55% řidičů, používání chytrého telefonu bylo dokonce nejběžnějším typem rozptylování během jízdy. Nejčastější důvody vzít chytrý telefon do ruky jsou příchozí SMS nebo zprávy WhatsApp, či notifikace na sociálních sítích. Dobrá třetina všech řidičů je během jízdy alespoň občas čte. Jedna čtvrtina řidičů přijímá příchozí telefonická volání bez handsfree zařízení, každý pátý řidič sám píše zprávy a každý šestý zase někomu volá bez handsfree.